DOŚWIADCZONY DYSTRYBUTOR I SPRZEDAWCA GAZÓW

ZAPYTAJ NAS:

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności - prosimy o kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności czytaj więcej >>


 

 

ZADZWOŃ:

Telefon w sprawach oferty:

tel. mobil. 602 811 549

 

Węgierska Górka:

tel. mobile 602 652 730

tel. mobile 696 777 296 (magazyn)

 

Wilkowice:

tel. mobile 601 163 836

tel. mobile 666 922 212 (magazyn)

GBG - Bezpieczeństwo LPG

 

 

Dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas użytkowania butli z gazami przedstawiamy poniżej

 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 

1) Kupuj butle wyłącznie z legalnych źródeł — nigdy nie napełniaj butli na stacjach paliw, autogazu lub w nielegalnych rozlewniach.

2) Sprawdź, czy na butli znajduje się informacja o firmie napełniającej butlę oraz instrukcja w postaci naklejki.

3) Zachowaj folię termokurczliwą i paragon do ewentualnej reklamacji.

4) Przynajmniej raz w roku sprawdzaj stan techniczny instalacji gazowej i urządzeń gazowych, do których podłączona jest butla – powinien tego dokonać instalator

posiadający odpowiednie przeszkolenie.

5) Dbaj o stan techniczny przewodów gazowych w twoim urządzeniu, dotyczy to szczególnie przewodów gumowych. Należy okresowo sprawdzać, czy przewody nie są pęknięte, czy są właściwie poprowadzone tzn. bez załamań lub zagnieceń oraz nie są narażone na uszkodzenia.

6) Temperatura w pomieszczaniu, w którym znajdują się butle, nie może być wyższa niż 35 stopni Celsjusza. Nigdy nie ustawiaj butli w miejscach nasłonecznionych lub w pobliżu źródeł ciepła. Między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m.

7) Butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej.

8) Butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9) Butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie.

10) Zapewnij skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których stosujesz urządzenia na gaz płynny

 


PAMIĘTAJ!

 

  •  w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli,
  • transportuj butle wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem,
  • nigdy nie tocz butli do samochodu,
  • nie wolno przewozić butli transportem publicznym, rowerem, motorem,
  • przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli na nieużytkowych poddaszach, strychach i piwnicach jest zabronione,
  • nie przechowuj ani nie używaj butli z gazem płynnym w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu,
  • zabronione jest użytkowanie urządzeń zasilanych z butli na gaz płynny w budynkach posiadających instalację gazu ziemnego.

 


 

Gaz płynny dostarczany w butlach jest popularnym paliwem stosowanym w gospodarstwach domowych. Butle napełniane są w autoryzowanych rozlewniach, skąd są dostarczane za pośrednictwem dystrybutorów do odbiorców. Tego rodzaju system dystrybucji ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom tego paliwa. Jednak praktycznie co tydzień na terenie Polski odnotowywane są wypadki związane z użytkowaniem butli z gazem płynnym.

 

Podczas nielegalnego ładowania butli gazowych przeznaczonych do użytku domowego bezpośrednio z dystrybutorów na stacjach paliw lub autogazu, wewnątrz butli powstają niekorzystne proporcje pomiędzy składnikami gazu, co w konsekwencji doprowadzić może do jej wybuchu.

 

 

ZAPYTAJ NAS:

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności - prosimy o kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności czytaj więcej >>


 

 

ZADZWOŃ:

Telefon w sprawach oferty:

tel. mobil. 602 811 549

 

Węgierska Górka:

tel. mobile 602 652 730

tel. mobile 696 777 296 (magazyn)

 

Wilkowice:

tel. mobile 601 163 836

tel. mobile 666 922 212 (magazyn)